torsdag den 4. juli 2019

Kvinder i oversættelse – Den internationale oversætterdag 2019Temaet for den internationale oversætterdag 2019 er ”Kvinder i oversættelse”.
Oversættelse indebærer altid fortolkning. Der findes ikke en ”rigtig” oversættelse i absolut forstand, og oversætteren vil altid i en eller anden grad sætte sit præg på oversættelsen. I tilfældet med køn er der tydelige kulturelle markører både i og uden for teksten og sproget, som understreger dette.  Hvad betyder det for eksempel for den nye oversatte tekst, når mænd oversætter kvindelige forfattere eller når kvinder oversætter mandlige forfattere?
I 2017 nyoversatte den engelske oversætter Emily Wilson Homers Odysséen til engelsk. Der var ikke kun tale om en opdatering til en mere nutidig sprogdragt, men også om en ny vurdering af kønsroller og magtrelationer i teksten. Odysséen er siden 1615 blevet oversat til engelsk mere end 60 gange, men aldrig før af en kvindelig oversætter. Inspireret af de mange kommentarer, udløst af at værket for første gang er blevet oversat, og dermed læst og fortolket, fra et kvindeligt perspektiv, vil arrangørerne bag den internationale oversætterdag se nærmere på relationen mellem oversætterens køn og tekstens indhold.
Vi vil drøfte de mange facetter af køn i oversættelse, ikke bare inden for litteraturen, men også inden for for eksempel undertekstning. I den mere pragmatiske afdeling ser vi derudover se på, hvilken rolle køn, alder og etnicitet m.m. spiller på markedet for oversættelse: Hvilken betydning har det for eksempel for tildelingen af opgaver, at der er overensstemmelse mellem forfatterens og oversætterens identitet? Og hvem får priser, anerkendelse og taletid inden for oversættelse?

Sådan så vores plakat ud i 2018:

Den international oversætterdag den 30. september
Den internationale oversætterdag, der også bliver kaldt Hieronymusdagen, fejres hvert år internationalt, også i Danmark, den 30. september. Hvorfor det? Fordi Hieronymus døde i egnen omkring Bethlem den 30. september år 420. Men også fordi den internationale oversætterdag gennem en årrække har været en officiel UNESCO-dag. I 2017 besluttede De Forenede Nationers generalforsamling nr. 71 énstemmigt at give Hieronymusdagen status af en official FN-dag. Det skete med FN-resolution nr. A/RES/71/288. Hieronymusdagen har været fejret lige siden den internationale oversætterorganisation FIT, The International Federation of Translators, blev stiftet i 1953.
Hvem er Hieronymus?
Hieronymus var en hellig mand. Han var skriftklog, præst, og oversætter. Han er især kendt for at have oversat Det Nye Testamente fra latin til græsk. Denne version af Bibelen er kendt under navnet ”Vulgata”. Hieronymus har også oversat dele af Det Gamle Testamente fra hebraisk til græsk og latin. Derfor er Hieronymus blevet oversætternes skytshelgen.
Hvis Hieronymus havde været en kvinde?
Hieronymus er klart nok en mand. Der er mange gengivelser af Hieronymus, her for eksempel Domenico Ghirlandaio (1480): ”Skt. Hieronymus i sit studerekammer”. 

Hvad nu hvis Hieronymus havde været en kvinde. Hvordan ville det have påvirket hans oversættelser? Vi ved det ikke, men man har lov til at lege med tanken. Det har den danske billedkunstner Morten Schelde gjort. Morten Schelde har lavet et værk med Hieronymus som kvinde. 

Det står skrevet om Morten Scheldes værk: ”Som titlen ”Hieronimus, efter Dürer” understreger, er Morten Scheldes værk en gendigtning af Albrecht Dürers tryk fra 1514 af den hellige Hieronimus i hans arbejdsværelse. Men hos Morten Schelde er Hieronimus blevet transformeret til en ung kvinde med sin computer, den korsfæstede Kristus på bordet er omskabt til Yoda fra Star Wars og der står en Y-stol af Hans J. Wegner ved bordet.”
Vi har heldigvis fået lov til at benytte Morten Scheldes værk i forbindelse med arrangementet, og det passer jo godt til årets tema: ”Kvinder i oversættelse”:
Læs reportagen  her.

Kontakt:
Amalie Foss, amaliefoss@gmail.com, Forum for BilledmedieoversættereBirthe Lundsgaard, birthelundsgaard@mail.tele.dk, Dansk Oversætterforbund
Hanne Jansen, hanjan@hum.ku.dk, Københavns Universitet
Juliane Wammen, jwammen@gmail.com, Dansk Oversætterforbund
Jørgen Chr. Wind Nielsen, jcn@kommunikationogsprog.dk, Forbundet Kommunikation og Sprog
Siri Rønne Christiansen, vtb714@alumni.ku.dk, studerende
Kilder:

Artikler
In other words: four translators reflect on women in translation. Artikel her.

Women Who Translate
What Happens to Our Deeply Gendered Understanding of the Act of Translating a Text When the Translator is a Woman? Artikel her.

Link til artiklen, oversat til engelsk

Fra rapport om forfattere og oversætteres levevilkår, CBS 2016 (opsmmeringen er udarbejdet af Juliane Wammen den 26.9.2019):

Dobbelt så mange kvinder som mænd arbejdede som oversættere af skønlitteratur (63 % vs. 37%), men flere mænd end kvinder inden for faglitterær oversættelse (53 % vs. 47%).

Angående legater fra kunstfonden:

Angående uddeling af legater (primært skønlitteratur): lidt flere mænd end kvinder søger. Mænds tilsagnsprocent (dvs. hvor mange af den samlede gruppe, der får positivt svar) er højere (56% vs. 44% de to seneste år). Beløbsstørrelserne er næsten lige store. Dette tyder på, at mænd enten er bedre til at søge generelt, eller at kvinder oversætter knap så ”fin” litteratur som mænd. Eller begge dele.

Hædersydelsen, den livsvarige ydelse fra staten, gives til i alt 4 oversættere. Lige nu 3 mænd og 1 kvinde, i øvrigt den eneste kvinde, der foreløbig har fået den tildelt. Hædersydelserne bliver først givet videre, når en tidligere modtager dør.

Angående priser:

Dansk Oversætterforbunds Ærespris er blevet uddelt siden 1945, med enkelte overspring, af DOF/Dansk Oversætterforbund. 46 gange til mænd, 23 gange til kvinder, første gang i 1960.

Akademiets oversætterpris, uddelt 12 gange mellem 1987 og 2013, halvdelen til hvert køn, på trods af at fundatsen understreger, at den oftest bør gives til kvinder (”så vidt muligt 3 ud af 5 over en længere periode”)

Denmark 2018
The celebration that takes place on 30 September in Copenhagen is a collaboration between the Danish Translators’ Association, the Audiovisual Translators, University of Copenhagen and the Union of Communication and Language Professionals. This year’s programme consists of talks and workshops on the theme of ‘spoken language in translation’, there will be a translation fair and musical entertainment from a translator of musical texts.Link to CEATLIngen kommentarer:

Tilføj en kommentar